skip to Main Content
Hukkajahti® on Business Excellence Finland Oy:n rekisteröity tavaramerkki ammattilaiset@erinomainen.fi
Työnohjauksellinen Lean Vai Leani Työnohjaus

Työnohjauksellinen Lean vai leani työnohjaus

Työskennellessäni organisaatioiden Lean-muutosprosessien parissa olen vuosien varrella kuullut useammin kuin kerran, ”ettei se Lean toimi meillä, koska…” lukuisine perusteluineen. Eniten kuulen kertomuksia, kuinka Lean-projekti lupaavan alkunsa jälkeen lopahti, rämettyi tai siitä muodostui jäykkä ja joustamaton taakka henkilöstön kannettavaksi. Kuulen myös, että on niin kiire, ettei ehdi ottaa uutta kehittämisprojektia työn alle, ohjata muita tai panostaa kehittämiseen.

Monesti minulle kerrotaan, etteivät Leanin keskeiset tavoitteet läpimenoajan lyhentämisestä ja kerralla oikein tekemisestä sovi omaan työhön tai toimialalle. Alkuun taklasin perusteluita oivalluttamisen keinoin. Nykyään nyökkään ymmärtäväni: ei se aina ja kaikkialla toimikaan. Oma kokemukseni kuitenkin on, että Lean-menetelmät ovat auttaneet työn selkeyttämisessä ja muutosprosesseissa.

Työskennellessäni organisaatioiden Lean-muutosprosessien parissa olen vuosien varrella kuullut useammin kuin kerran, ”ettei se Lean toimi meillä, koska…” lukuisine perusteluineen. Eniten kuulen kertomuksia, kuinka Lean-projekti lupaavan alkunsa jälkeen lopahti, rämettyi tai siitä muodostui jäykkä ja joustamaton taakka henkilöstön kannettavaksi. Kuulen myös, että on niin kiire, ettei ehdi ottaa uutta kehittämisprojektia työn alle, ohjata muita tai panostaa kehittämiseen.

Monesti minulle kerrotaan, etteivät Leanin keskeiset tavoitteet läpimenoajan lyhentämisestä ja kerralla oikein tekemisestä sovi omaan työhön tai toimialalle. Alkuun taklasin perusteluita oivalluttamisen keinoin. Nykyään nyökkään ymmärtäväni: ei se aina ja kaikkialla toimikaan. Oma kokemukseni kuitenkin on, että Lean-menetelmät ovat auttaneet työn selkeyttämisessä ja muutosprosesseissa.

Leanin ja työnohjauksen yhteinen ydin

Suomen Työnohjaajien yhdistys (STOry) määrittelee työnohjauksen seuraavasti: ”Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä”

Suomen Lean-yhdistys ry puolestaan määrittelee Lean-filosofian ajattelutavaksi, jossa ”organisaatioiden ja henkilöstön ongelmaratkaisutaitojen järjestelmällinen kehittäminen on kaiken keskiössä. Se tarkoittaa työyhteisön toimintamallien perusteellista ja avointa arviointia sekä niiden jatkuvaa parantamista. Tärkeintä ei ole vauhti, vaan päättäväinen, jatkuva liike kohti tavoitteita.”

Vuosien varrella olen havainnut useita yhteneväisyyksiä työnohjauksen ja Lean-filosofian välillä. Molempien ytimessä on ihminen ja ihmisen kehittymisen ja oppimisen kautta prosessien ja rakenteiden kehittyminen sekä syvällisen muutoksen aikaansaaminen. Niin työnohjauksen kuin Lean-filosofiankin avulla pyritään rakentamaan entistä sujuvampaa, selkeämpää ja turvallisempaa työn tekemisen kontekstia, jossa asiakas on toiminnan lähtökohtana. Yhteistä on myös ilmiöiden ja sujumattomuuksien äärelle pysähtyminen, juurisyiden löytäminen ja ratkominen. Niin ikään avoimuus, dialogisuus, yhteisöllisyys ja osallistaminen ovat työnohjauksen ja Lean-filosofian luovuttamatonta ydintä.

Kaiken tämän pohjana on johdon sitoutuminen ja pyrkimys perustehtävän kirkastamiseen, jotta työntekijän, työyhteisön ja organisaation on mahdollista pysyä tuotantokykyisenä ja kehittävänä. Työnohjaajana olen monesti ohjattavieni kanssa käsitellyt arjen työssä esiintyviä mahdottomuuksia, joskus jopa kohtuuttomuuksia. Kuulen, kuinka työntekijät lähtökohtaisesti pyrkivät tekemään työnsä hyvin. Monesti työn reunaehdot, toimimattomat prosessit tai rakenteiden puuttuminen eivät tue työn sujuvaa tekemistä.

Päästäkseni työn tekemisen mahdottomuuksiin käsiksi ryhdyin käyttämään Lean-menetelmiä ohjausistuinnoissani. Menetelmistä erityisesti arvovirtakuvaus on osoittautunut vahvaksi, työnohjauksellisia elementtejä sisältäväksi työkaluksi.

Lue oheisesta oppaasta miten eräs kuntaorganisaatio toteutti työhyvinvointiin vaikuttavan muutoksen:

Työnohjauksellinen Lean OPAS

Kirjoittaja: Johanna Kuisma

Johanna on KM, Lean Asiantuntija, Työnohjaaja (STOry), LSS Green Belt -trainee.
Ota yhteyttä johannaan tästä

 

Back To Top