skip to Main Content
Hukkajahti® on Business Excellence Finland Oy:n rekisteröity tavaramerkki ammattilaiset@erinomainen.fi

Turun kaupunginteatterin tuotantomalli ja Lean

Turun kaupunginteatterin hallintopäällikkö Jere Pensikkalan opinnäytetyö: Turun Kaupunginteatterin tuotantomallin kehittäminen Lean-toimintafilosofiaa hyödyntäen on nyt luettavissa!

Klikkaa linkkiä
Tässä otteita tiivistelmästä:
“Tutkimuskysymyksenä oli selvittää, voidaanko teatterin tuotantomallia parantaa Lean-toimintafilosofiaa hyödyntämällä ja jos, miten se muuttuu. Tavoitteena oli kehittää Turun Kaupunginteatterin tuotantoprosesseja ja mallintaa ne niin, että kaikki produktiot kulkevat yhteisen toimintamallin mukaan ideavaiheesta viimeiseen esityskertaan ja esityksen purkuun asti. Kehittämistyön tavoitteiden saavuttamiseksi teatteri käynnisti Hukkajahti-nimellä kulkevan Lean-projektin. Hankkeessa toiminnan jatkuva, systemaattinen parantaminen pyrittiin tuomaan osaksi arjen työtä. Muutos koski koko henkilökuntaa, niin esimiehiä kuin henkilöstöä. Tavoitteena oli pysyvän toimintatapamuutoksen aikaansaaminen.”
“Lean osoittautui hyväksi tavaksi kehittää toimintaa Turun Kaupunginteatterissa ja se antoi runsaasti työkaluja. Teatterin johdon sitoutuminen muutokseen oli vahva, mistä johtuen muutosprosessi eteni jopa toivottua tehokkaammin. Turussa on prosessin tuloksena syntymässä älykäs organisaatio, joka tunnistaa aiempaa paremmin prosessiensa syy-seuraus-suhteet. “

Onnittelut Jerelle ja koko teatterin henkilöstölle!

Back To Top