skip to Main Content
Hukkajahti® on Business Excellence Finland Oy:n rekisteröity tavaramerkki ammattilaiset@erinomainen.fi

Toimintajärjestelmä ja sen lisäarvo

Useimmiten toimintajärjestelmän luominen tarkoittaa sitä että on syntynyt pakottava tarve kirjata toimintatapoja ja prosesseja ylös ja alkaa kiinnittää huomiota myös niiden noudattamiseen. Tämä tarve seuraa yleensä joko yrityksen kasvusta tai toiminnan monimutkaistumisesta tai ulkoisista (tavallisesti asiakkaiden) vaatimuksista. Tavallisesti tämä otetaan yrityksissä välttämättömänä pahana mutta sehän on tietysti aivan väärä motivaattori toimintajärjestelmän luomiselle.

 

Yrityksen tärkeimpiä tavoitteita on rakentaa kannattavaa liiketoimintaa toimimalla tehokkaasti ja vähentämällä hukkakustannuksia ja hyvä sekä tehokas toimintajärjestelmä on juuri se jolla näihin tavoitteisiin voidaan parhaiten ja pysyvimmin päästä. Se onko järjestelmä sitten sertifioitu ja auditoitu onkin jo vähemmän tärkeää sen rinnalla kunhan se sopii hyvin yrityksen toimintaan ja siihen suhtaudutaan vakavasti ja sen mukaan yritetään oikeasti toimia. Sertifiointi ja auditointi auttavat siihen että voimme vakuuttaa muut (varsinkin asiakkaat) siitä että homma on hallussa mutta sertifioiduilla ja auditoidulla toimintajärjestelmillä on helppo verhota ongelmat paperien taakse. Ne eivät takaa asiakkaan kokeman laadun parantumista eivätkä myöskään alenna laatukustannuksia automaattisesti.

 

Hyvä toimintajärjestelmä lähtee aina yrityksen ja sen asiakkaiden tarpeiden kunnollisesta ymmärtämisestä ja siitä että järjestelmän kehittämiseen sitoutetaan oikeat henkilöt ja sille annetaan aito mahdollisuus onnistua eikä ainoastaan tehdä papereita ’’kuntoon’’. Ulkopuolinen ammattitaitoinen fasilitointi ja tietämys ja kokemus aiheesta ja suoraselkäinen oikeiden tavoitteiden luominen vaikka kipeältä tuntuisi ja aikaakin palaisi on välttämätöntä projektin alkuvaiheessa. Jos näin ei tehdä mennään yli siitä mistä aita on matalin ja kuvataan vain paperille ne olemassa olevat prosessit joihin on historian saatossa ajauduttu ja tämähän ei auta mitään yritystä uudistumaan ja luomaan uutta kilpailukykyä. Aika harvan suomalaisen yrityksen kilpailuase on muuten toiminnan tehokkuus. Miksiköhän muuten?

Hannu Järvelin

Back To Top