skip to Main Content
Erinomainen® on Business Excellence Finland Oy:n rekisteröity tavaramerkki ammattilaiset@erinomainen.fi
Johtamisjärjestelmä
Toimintajärjestelmä
Laatujärjestelmä

on palvelu, jota 

kaikki organisaatiot tarvitsevat jossain vaiheessa

Miksi tarvitset tätä palvelua?

Yritys on usein kasvanut. Koko organisaatio kaipaa selkeyttä vastuisiin, toimintatapoihin ja lisäksi yhteisiä pelisääntöjä. Johto tai asiakas haluavat sertifiointia (ISO9001, ISO14001, ISO45001, …), olemassa oleva johtamisjärjestelmä ei palvele ketään ja jotain on pakko tehdä.

Mitä saat tällä palvelulla?

Kokeneet ammattilaiset avuksesi johtamisjärjestelmän kokonaisvaltaisessa kehittämisessä, uudistamisessa tai rakentamisessa. Johtamisjärjestelmä on arjen työkalu yrityksen johdosta operatiivisiin tiimeihin ja jonka voidaan tarvittaessa sertifioida. Takaamme, että järjestelmästä ei tule ”konsultin tekemän makuista”.

Johtamisjärjestelmä on kokonaisvaltainen näkemys organisaation toiminnasta

= STANDARDOITU OMA TAPA TOIMIA

Johtamisjärjestelmä, joka on organisaatiokohtainen, muodostuu sidosryhmien vaatimusten mukaan, täyttää yleisesti hyväksyttyjen standardien (ISO9001, ISO14001, ISO45001, …) vaatimukset ja tarvittaessa noudattaa tunnettuja viitekehyksiä kuten EFQM, BSC.

Nykytilan kartoitus

 • Tutustuminen toimintaan ja olemassa olevaan dokumentoituun tietoon
 • Projektin karkea suunnittelu ja aikataulutus

Rakentaminen

 • Toimintajärjestelmän sisällön rakentaminen
  • Työpajat
  • Tuettu itsenäinen dokumentointi
  • Esimerkit
  • Tuotosten kommentointi
 • Tuotosten katselmointi ja viimeistely

Käyttöönotto

 • Henkilöstön koulutus
 • Sisäisten auditoijien valmennus tarvittaessa
 • Sisäisten auditointien toteutus
 • Johdon katselmus

Sertifiointi

 • Sertifiointi organisaation valinta
 • Sertifiointi
  • Esiauditointi
  • Auditointi
  • Poikkeamien korjaus
  • Sertifikaatin vastaanotto
Mitattuja tuloksia

Case-kertomuksia toimintajärjestelmän rakentamisesta ja kehittämisestä

Palvelumme

Järjestelmän rakentaminen tai kehittäminen

 • Autamme rakentamaan tai uudistamaan johtamisjärjestelmän, jonka voitte halutessanne sertifioida.

Koulutukset

  • Sisäisen auditoinnin valmennukset
  • ISO9001, ISO14001, ISO45001, jne valmennukset
  • Johdon valmennukset

Vuokrapäällikkö

 • Autamme pitkäjänteisesti johtamisessa ja järjestelmän jatkuvassa kehittämisessä sekä sisäisissä ja ulkoisissa auditoinneissa

Voit tutustua myös maksuttomiin pikaoppaisiimme!

Saat valitsemasi oppaan sähköpostiisi pdf-liitteenä.
Tietosi ovat meillä turvassa. (Tietosuojaseloste)

Toimintajärjestelmäopas

 • Mikä on toimintajärjestelmä
 • Hyvä toimintajärjestelmä
 • Hyödyt
 • Toimintajärjestelmän rakentaminen
 • Autamme sinua

Tilaa
  Back To Top