skip to Main Content
Hukkajahti® on Business Excellence Finland Oy:n rekisteröity tavaramerkki ammattilaiset@erinomainen.fi
Onnistunut Muutos Muuttaa Ajattelutapaa

Onnistunut muutos muuttaa ajattelutapaa

“Don´t train for skills, train for mindset”

Muutos on ennen kaikkea oppimisprosessi, siksi sekä muutos että oppiminen kulkevat käsi kädessä ja eri tahtiin. Aina yhteentörmäyksiltäkään voida välttyä, mutta muutosta voidaan johtaa. Muutoksen johtaminen onkin oppimiskyvyn kasvattamista, oppimisen mahdollistamista ja tukemista organisaation kaikilla tasoilla.

Tavoitteiden asettelu on mitä selkeimmin johdon tehtävä. Tavoitteisiin pääsemiseksi työntekijät tuntevat tien, kunhan he ymmärtävät mitä tavoitteet heidän työssään tarkoittavat. Jotta työntekijöille olisi mahdollista kulkea tätä tietä, heidän polkunsa on raivattava esteettömäksi kulkea. Jos työntekijällä on ylisuuri, painava reppu, polku kivikkoinen, jyrkkä ja mutkainen, on tavoitteen eteen tehtävä enemmän työtä. Palveluprosessissa polun kulkeminen kuluttaa enemmän resurssia: joko kulkeminen on hitaampaa tai tarvitaan enemmän henkilöitä kantamaan taakkaa. Mitä korkeammalta polkua katsoo, sitä suoremmalta ja helppokulkuisemmalta se näyttää. Oletko koskaan katsonut kopterista toimintaa ja ihmetellyt miksi jokin ei muutu tai kuvitellut tekeväsi työn itse paremmin?

Jos haluamme saada aikaan parempaa, nopeammin ja edullisemmilla tuotantokustannuksilla, on johtamisen mahdollistettava polun raivaaminen. Tämä tarkoittaa riittävien resurssien varmistamista muutosprosessiin. Työhön saatava helpotus ei ilmesty kuin tyhjästä päätöksenteon tai strategiakirjauksen jälkeen. Palvelutuotannossa on vain harvoin mahdollista pysäyttää linjakoneisto ja vielä mahdottomampaa on asentaa ihmisiin uudet asetukset uuden toimintamallin aikaansaamiseksi. Työkalut helpottavat esteiden siirtämistä, mutta eivät nekään itsestään toimi. Jonkun on kuljettava reppu selässä sillä aikaa, kun toinen nostelee kiviä tai koneellistaa toiminnan etenemistä eteenpäin.

Kaiken tuon raivaamisen keskellä polkumme muuttuu, eikä meidän ei tarvitse enää väistellä tai kulkea esteiden yli, mutta lihasmuistimme on vahva ja joudumme muuttumaan sekä yksilönä että yhteisönä. Kukin meistä varmasti tietää kuinka ”helppoa” on tehdä pysyvä muutos yksilöelämässä? Tilanne on paljon monimutkaisempi, kun sinun täytyy samanaikaisesti sekä muuttua yksilönä sekä tsempata työyhteisöä samaan muutokseen. Tämän tulisi tapahtua samaan aikaan, samaan suuntaan ja osa joukosta on mukana haluamattaan. Jos muutos on vaikeaa motivoituneellekin, mitä luulet sen tarkoittavan sellaiselle, jonka motivaatio on hukassa? Muutos tehdään kädet savessa ja todellinen muutos asiakasrajapinnassa.

Meidän täytyy toki luoda malli muutokselle ja sen tukemiselle, mutta todellinen tuki tarkoittaa resurssin kohdentamista asiakasrajapintaan. Oppimiselle ja prosessille on annettava aikansa ja muistettava, että muutos kuormittaa aivokapasiteettiamme, oli muutos miten hyvä tahansa. Kun muutosta johdetaan hyvin, kasvatetaan organisaation kykyä luoda muutoksesta voimavara ja kilpailutekijä.

Näiden ajatusten siivittämänä mieleeni nousi viisi kysymystä, jotka tuovat kilpailuetua muutoksen kanssa kamppaileville:

1. Ovatko organisaation perustehtävät hyvin organisoituja ja tukevatko toiminnalliset prosessit muutoksen tekemistä?
2. Onko työyhteisön saama tuki edelleen sama kuin ennen vai onko siihen tehty tarvittavia muutoksia, jotta se tukee työntekijöiden oppimista uuteen haluttuun suuntaan?
3. Onko lähiesimiehellä edellytyksiä tukea työyhteisöään uuteen suuntaan ja saako hän tukea edellytysten kasvattamiseen?
4. Saako työyhteisön muutosta tukeva esimies tukea omalta esimieheltään ja tukeeko se muutosta haluttuun suuntaan?
5. Onko organisaation strateginen johto muutosta tukevan johdon johtamisen tukena?

Muutosta systemaattisesti ja sydämellä?
Mari Teittinen

Back To Top