skip to Main Content
Erinomainen® on Business Excellence Finland Oy:n rekisteröity tavaramerkki ammattilaiset@erinomainen.fi
Näin Myyt Jatkuvan Parantamisen Kulttuurin Johdolle

Näin myyt jatkuvan parantamisen kulttuurin johdolle

Tiedämme kaikki, että yritysjohdolla on aina kiire ja heiltä on vaikea saada keskusteluaikaa varsinkin, jos puhutaan asioista, jotka eivät näy tuloksessa seuraavan parin kuukauden aikana. Jatkuva parantaminen kuluu näihin ja luonnollisesti asian myyminen vaatii hiukan pohdintaa. Tutkimusten mukaan (ks. mm. Atmaca & Girenes, 2013; Bhat , Gijo , Jnanesh 2014) Lean- ja Lean Six Sigma -menetelmillä voidaan saada huimia tuloksia hyvin nopeasti ja nopea tulosvaikutus on parhaita tapoja päästä etenemään. Lean ja 6 Sigma -pohjainen parantaminen jää kuitenkin hetkelliseksi, jollei tätä juurruteta jatkuvan parantamisen kulttuuriin.


Jatkuvan parantamisen perusteiden ymmärtäminen on yleensä helppoa, mutta jatkuvan parantamisen rakentaminen osaksi yrityskulttuuria on kaikkea muuta, koska usein tällöin puhumme aineettomista asioista. Tärkeitä elementtejä ovat muun muassa henkilöstön työmotivaation parantaminen, (koko henkilöstön tulee kehittää toimintaa), kunnollisen mittariston luominen ja sen aktiivinen käyttö, jotta parantaminen ja sen vaikutukset näkyvät selkeästi ja todennettavasti. Jatkuvan parantamisen kulttuurin jalkauttamisen ydintä on koko henkilöstön mahdollisuus kokea olevansa osa jatkuvan parantamisen prosessia ja tulokset myös henkilökohtaisesti omilta. Näiden lisäksi on erinomaisen tärkeää sekä johdon että henkilöstön kunnollinen informoiminen ja koulutus, jotta jatkuvan parantamisen syvin olemus olisi tiedossa ja ymmärretty organisaation kaikilla tasoilla.  


Kaikkein tärkeintä on kuitenkin pystyä osoittamaan jatkuvan parantamisen vaikutus yrityksen kannattavuuteen. Kunnollisella paneutumisella ja talousosaston avulla käytännössä mikä tahansa parannus on muutettavissa rahaksi uskottavalla tavalla. Keskity siis parantamisen vaikutuksen näkyväksi tekemiseen ja liitä se yrityksen kannattavuuteen uskottavasti.

 

Kirjoittaja:
Hannu Järvelin

Master Black Belt, Chairman of the Board; Business Excellence Finland Oy

Lähteet:
Atmaca, E., Girenes, S.S. Lean Six Sigma methodology and application. Qual Quant 47, 2107–2127 (2013). https://doi.org/10.1007/s11135-011-9645-4
Bhat, S., Gijo, E.V. and Jnanesh, N.A. (2014), ”Application of Lean Six Sigma methodology in the registration process of a hospital”, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 63 No. 5, pp. 613-643. https://doi.org/10.1108/IJPPM-11-2013-0191

Back To Top