skip to Main Content
Hukkajahti® on Business Excellence Finland Oy:n rekisteröity tavaramerkki ammattilaiset@erinomainen.fi

Näin jatkuva parantaminen myydään johdolle

Näin jatkuva parantaminen myydään johdolle

Tiedämme kaikki että yritysjohdolla on aina kiire ja heiltä on vaikea saada keskusteluaikaa varsinkin, jos puhutaan asioista, jotka eivät näy tuloksessa seuraavan parin kuukauden aikana. Jatkuva parantaminen kuluu näihin luonnollisesti. Tiedämme kaikki että Lean/Six Sigma menetelmillä voidaan saada huimia tuloksia hyvin nopeasti ja nopea tulosvaikutus on parhaita tapoja päästä etenemään näiden kanssa  varsinkin kun hyötyjä ja kustannuksia verrataan. Kuitenkin Lean ja 6 Sigma-pohjainen parantaminen jää hetkelliseksi, jollei niitä juurruteta jatkuvan parantamisen kulttuuriin.

 

Jatkuvan parantamisen perusteiden ymmärtäminen on yleensä helppoa, mutta jatkuvan parantamisen rakentaminen osaksi yrityskulttuuria on kaikkea muuta, koska usein puhumme aineettomista asioista. Tärkeitä elementtejä on  muun muassa henkilöstön työmotivaation parantaminen, koska he ovat mukana toimintatapojen kehittämisessä, kunnollisen mittariston luominen ja aktiivinen käyttö, jotta parantaminen ja sen vaikutukset näkyvät selkeästi sekä johdon ja henkilöstön kunnollinen informoiminen ja koulutus, jotta jatkuvan parantamisen syvin olemus olisi tiedossa ja jotta kaikilla olisi mahdollisuus kokoa olevansa osa jatkuvan parantamisen prosessia ja että tulokset tuntuisivat myös henkilökohtaisesti omilta.

 

Kaikkein tärkeintä on kuitenkin pystyä osoittamaan jatkuvan parantamisen vaikutus yrityksen kannattavuuteen. Kunnollisella paneutumisella ja talousosaston avulla käytännössä  mitä tahansa parannus on muutettavissa rahaksi uskottavalla tavalla. Parantamisen vaikutus pitää pystyä näkemään ja liittämään yrityksen kannattavuuteen uskottavasti.

Hannu Järvelin

Back To Top