skip to Main Content
Hukkajahti® on Business Excellence Finland Oy:n rekisteröity tavaramerkki ammattilaiset@erinomainen.fi
Millainen On Lean-esimies?

Millainen on Lean-esimies?

Kaikille lienee selvää mistä yrityksen tai yhteisön ’’Leanauksessa’’ on kysymys? Kysymyshän on Lean kulttuurin luomisesta eikä siitä, että poistetaan vain mahdollisimman paljon hukkaa. Lean kulttuurin luovat ihmiset yhdessä ihmisten kanssa ihmisille ja silloin esimiehet ovat ratkaisevassa roolissa onnistuuko tämä vai ei.

Lean-johtaminen on kovaa työtä, muttei sen kovempaa kuin muukaan johtaminen. Lean-pohjainen esimiestoiminta kuitenkin tuottaa varmuudella tuloksia. Lean-johtaminen lähtee aina siitä, että tilanteeseen on järjestettävä riittävä näkyvyys ja näkyvyyden tulee perustua faktoihin. Tarkasteltavat datat on valittava huolellisesti, koska ne tulevat ohjaamaan kaikkea tekemistä ja viimein myös tuottamaan sen mihin pyritään. Mittareilla tulee olla looginen kytkentä yrityksen tavoitteisiin ja tuloslukuihin; mittaripuu.

Lean-organisaation tunnistaa yleensä helpoiten siitä, että johtaminen on hyvin visuaalista eli silmämme havaitsevat tilanteen ja toimenpiteitä tarvitsevat kohteet välittömästi. Lean-johtaminen perustuu ihmisten kohtaamisiin ja heidän kohtelemisenaan ensisijaisesti arvoesineinä eikä milloinkaan esimerkiksi resursseina, ’’nuppeina’’ eikä varsinkaan kuluna. Toiminnalle on selkeät ja perustellut tavoitteet, joita kohden johdetaan aktiivisesti. Tekemistä pyritään myös vakioimaan päättäväisesti.

Johtamiseen tarvitaan mittareiden viitoittaman suunnan lisäksi myös rakenne eli johtamisjärjestelmä. Hyvän johtamisjärjestelmän ominaisuuksia ovat esimerkiksi rytmi, jatkuvuus, faktapohjaisuus, selvät roolit ja vastuut, asioiden kirjaaminen ja seuranta. Lisäksi toiminnan johtamiseen osallistuvat aktiivisesti kaikki, joiden mukanaolo on kokonaisuuden kannalta järkevää.

Lean johtamiseen liittyy aina kunnollinen seuranta ja tarvittaessa suunnan korjaaminen. Toiminnasta saa ja annetaan sekä positiivista että korjaavaa palautetta ammattimaisesti ja positiivista käytöstä vahvistetaan aktiivisesti. Tämän lisäksi toteutetaan toki laajamittaista jatkuvaa parantamista käyttäen aina parhaita ja tarpeeseen sopivia strukturoituja menetelmiä

Miten tämä kaikki toteutetaan käytännössä? Tule kuulemaan ilmaiseen Lean-esimies webinaarimme 27.11.2020 klo 9.30 – 10.15 Oppia.fi -kanavalla. Ilmoittaudu tästä!
Webinaari on katsottavissa myös jälkitallenteena.

Tutustu myös Lean-valmennuksiimme Oppiassa tästä.

Kirjoittaja: Hannu Järvelin
Tutustu Hannuun tästä

 

Back To Top