skip to Main Content
Hukkajahti® on Business Excellence Finland Oy:n rekisteröity tavaramerkki ammattilaiset@erinomainen.fi

Lean vai Lean-johtaminen?

Lean vai Lean johtaminen?

Lean on tämän päivän muotisana ja Lean menetelmiä käytetään laajasti teollisuudessa hyvällä menestyksellä. Tämä voi helposti johtaa sellaiseen harhakuvaan että yritykset soveltavat Lean johtamismallia ja periaatteita.

Jatkuvan Parantamisen toimintamalli?

Lean kulttuuri tai Lean johtaminen tarkoittaa että yritys on ottanut käyttöön Jatkuvan parantamisen toimintamallin johon yrityksen ylin johto on myös näkyvästi sitoutunut. Tämä toimintamalli ulottuu kaikille organisaation tasoille ja yrityksen kaikki työntekijät ovat  mallissa aktiivisesti mukana mutta varsinainen sovellettavuus riippuu tietenkin henkilöiden tehtävistä. Yrityksen strategian ja vision tulee kuvata Lean periaatteet osaksi yhtiön toimintatapaa ja niiden näkymistä kaikissa prosesseissa ja lisäksi yrityksen tulee huolehtia tarvittavista koulutuksista ja mahdollistaa jatkuvan parantamisen periaatteiden toiminta kaikkialla organisaatioissa.

Strategisia ja näkyviä investointeja?

Tässä yhteydessä Lean projektit, työpajat, arvovirta-analyysit ja muut menetelmät ovat toki oleellisia elementtejä joita käytetään parantamaan päivittäistä toimintaa hyvinkin tehokkaasti mutta Lean kulttuuri ja johtajuus ovat strategisia ja näkyviä investointeja jatkuvaan parantamiseen ja sellaisen kulttuurin luomiseen.

Olisi mielenkiintoista löytää ja tutustua Lean-johdettuihin yrityksiin Suomessa!

Hannu Järvelin

 

Back To Top