skip to Main Content
Business Excellence Finland Oy ammattilaiset@erinomainen.fi

Laadun mittaaminen

Tiedätkö miten laatua kannattaisi mitata?

Useimmilla meistä on jonkinlainen käsitys laadusta ja laadun mittaamisesta mutta kun tarkastelemme olemassaolevia käytäntöjä tarkemmin huomaamme turhan usein että olemme väärillä jäljillä. Varsinkin aloittelevien mittaajien yleisimmät ongelmat ovat mittareiden liian suuri määrä ja se etteivät ne mittaa oikeita asioita.

Mittareiden tarkoitus on antaa palautetta prosessin tasosta jotta tätä voidaan käyttää prosessin parantamiseen. Yleinen virhe on mitata sitä mikä on mahdollista eikä sitä mitä pitäisi nimenomaan parantaa. Usein yritetään mitata samalla liian isoa kokonaisuutta jolloin emme mittaa kunnolla mitään. Kannattaa aina miettiä olisiko hyvä valita joku oleellinen osa-alue mitattavaksi ja laajentaa aluetta myöhemmin tarpeen mukaan. Laatumittaria tulee myös käyttää aidon aktiivisesti joka tietenkin edellyttää riittävää resurssointia ja jos sitä ei pystytä järjestämään kannattaa olla mittaamatta. Mikään ei ole turhauttavampaa kuin kerätä dataa jota kukaan ei tarvitse.

Mittareitä käytetään usein myös bonusten maksuperusteena ja silloin esiintyy helposti kaksi merkittävääv riskiä nimittäin osaoptiointi ja ns ” sand bagging”. Osaoptimointi tarkoittaa sitä että mittarit määritellään sillä tavalla että ne sopivat hyvin omalle tiimille ja organisaatiolle mutta eivät tuota koko prosesin parantumista ainakaan asiakkaan näkökulmasta eli mittari on siis tehtäväänä arvoton. “Sandbagging” tarkoittaa jo nimensäkin mukaisesti että mittarin tavoitteenasetanta tehdään varman päälle ja tiedetään jo etukäteen että se tullaan saavuttamaan helposti eikä organisaatiolta tarvita mitään oleellista parannusta bonusten ansaitsemiseksi. Tämä voi tapahtua jos mittarilla on suuri yhteisö käyttäjiä eika sille löydy selkeää aktiivista vastuullista omistajaa joka haluaa aktiivisesti ymmärtää mitä tämä mittari on ja johtaa sen parantamista yhtiön hyväksi.

Hannu Järvelin

Back To Top