skip to Main Content
Hukkajahti® on Business Excellence Finland Oy:n rekisteröity tavaramerkki ammattilaiset@erinomainen.fi
Kun Sotilas Ei Taistele, Hän Huoltaa

Kun Sotilas ei taistele, hän huoltaa

Aika, korroosio ja Lean.  Mitä tekemistä näillä on toistensa kanssa?

Aika on mielenkiintoinen käsite ja kuluu huomaamattamme eteenpäin. Toisinaan sitä herää hetkeen ja ihmettelee, minne kaikki aika on kadonnut. Usein sen huomaa jossakin, joka ei palvele enää tavoitteitamme samalla tavoin kuin aikaisemmin. Työvälineet ovat kuluneet, toimintatapamme ovat vanhentuneet ja asiakkaiden tarpeisiin on aikaisempaa vaikeampi vastata. Lisäksi usein on vaikea tunnistaa, miten mielestämme muuttumaton tilanne on vaikeuttanut työntekoamme niinkin paljon, kiire on vallannut työpaikkamme.

Korroosio on materiaalin muuttumista käyttökelvottomaan muotoon, joko liukenemalla tai reagoimalla ympäristön kanssa. Korroosio tapahtuu ajassa, jossa tuotamme jotakin tai palvelemme asiakkaitamme. Korroosio on kulumista, jota tapahtuu kaikkialla, myös ihmisissä, osaamisessa, toimintatavoissa. Toimintaympäristömme muutosvauhdin kiihtyminen on omalla tavallaan nopeuttanut kulumista ja uudistumisen tarvetta.

Mikäli organisaatio ei ole uuden vuoden tavoitteissaan asettanut erityisiä parantamistarpeita tai tavoitteita, antaa se mahdollisuuden tarkastella toimintaa toisenlaisesta näkökulmasta. Parannettavaa on aina, toisaalta myös ns. normaalitilan säilyttämiseksikin täytyy tehdä työtä. Mikäli haluat pitää six packin näkyvillä, on treenattava ja syötävä oikein jatkuvasti, ei ainoastaan rantakuntoa tavoitellessa ennen kesää. Huoltamisen on oltava jatkuvaa ja toisaalta jatkuvasti muuttuvaa. Mitä tapahtuisi palopaikalla, jos palomies olisi antanut kuntonsa rapistua ja kaluston huollot olisivat tekemättä, tavarat miten sattuu, osa kenties hävinnyt tai jäänyt toiseen autoon? Auto pysähtyisi puolimatkassa, paloletkua ei saataisi ulos tai palotikkaat jumittaisi alakerroksiin ja palomieheltä loppuisi kunto ennen ensimmäisiä porrasaskelmia. Mitäpä jos koulussa opettaja ei pystyisi pitämään suunniteltua opetustuntia virheellisten tai hukassa olevien materiaalien, myöhässä olevien päätösten, toistuvien laitevikojen vuoksi tai opettajien työaika kuluisi etsiessä opetusmateriaaleja tai korjatessa oppilaiden työvälineitä, kenties auttaessa kollegaa samojen ongelmien korjaamisessa tai korvaamalla kollegan oppitunteja?

Ajan tuoma kuluminen ei välttämättä estä toimintaa, mutta sen vaikutukset näkyvät hitaampina prosesseina, ylimääräisenä kuljetuksena/työnä/osien vaihtoina/asetuksina ja sitä kautta lisääntyneinä kustannuksina ja samalla hidastuneena asiakastarpeen täyttämisenä.

Toiminnassa on hyvä tunnistaa parantamisen ja korjaamisen välinen ero, joilla molemmilla toki voidaan saada ns. tulosta aikaan. Erona näissä on se, että parantaminen katsoo tulevaisuuteen ja sen tavoitteena on saada aikaan parempaa, laatua ja tulosta. Korjaaminen on puolestaan kulumisen ja virheiden aikaansaaman lisätyön vähentämistä ja palaamista normaalitilaan.

Jatkuvan korjaamisen sijaan, huoltamisen tulisi olla osa normaalia toimintaa. Lean ideologia ja -johtaminen huomioi toiminnassa tarvittavien laitteiden ja osaamisen ylläpitämisen, tulevaisuuden tarpeet sekä antaa työkaluja, kuinka toiminnassa voidaan ylläpitää normaalitilaa sekä estää virheistä ja kulumisesta aiheutuvia kustannuksia ja lisätyötä, jotta yritys voi keskittyä parantamaan toimintaa.

”Kun sotilas ei taistele, hän huoltaa, jotta tilanteen tullen hän on taas parhaimmillaan”

Mihin sinun edustamasi organisaatio keskittyy tulevana vuonna 2021?

 

Luottamuksella, systemaattisesti ja sydämellä

Mari Teittinen,

Go See and Improve

mari.teittinen@erinomainen.fi

www.erinomainen.fi

Back To Top